Phần 2

Sau đây là phần chỉnh cho âm thanh của bản nhạc mà chị lồng vào nhỏ hơn với phần chị đọc ....
Nhưng trước hết, chị phải cắt bỏ bớt phần số 2 (trong hình sau ) , lý do là vì nó dài quá so với bài chị đọc . Để cắt nó, chị click con chuột vào cái hình số 1 mà em đã đánh dâú , rồi chị right click và hightlight, sau đó gõ key "delete" thế là phần đó bị cắt đi.

 

Hình sau đây là sao khi chị đã cắt bỏ phần nhạc mà chị định lồng , tương tự, nếu bài chị đọc quá dài, mà bản nhạc lồng lại ngắn, thì chị cũng hightlight, thay vi delete, thì chị dùng cái (ctr + c ) copy rồi paste tiếp theo đến khi nào bản nhạc đủ cho bài mà chị đọc.

Để cho phần nhạc nhỏ hơn phần đọc, trước hết chị Hightlight cái phần nhạc nghen ....

 

 

Sau đó chị vào : Effect -> Amplify

Sau khi cái khung Amplify đã mở ra (chị xem hình nhé )

- Khung số 1 : chị hãy type số vào nhé ....để cho tiếng nhỏ lại , chị type là - 15 ..... (còn nếu như nuốn lớn thì chị chị cần type số 15 vào thôi, )

- Khung số 2 ...: chà em chưa bao giờ dùng khung này ...hihih nên thôi mình hong phá đến nó hén ..sorry chị, hong biết sao em lại đánh dấu nó á.:)

- Sau khi chị type số vào khung số 1, thì chị click ok ở khung số 3 nghen

 

Hình này là sau khi Amplify nhạc lồng thì no nhỏ lại như thế á chị

Để cho khúc nhạc dạo đầu lớn hơn xíu thì chị làm như sau nghen :

1. chị highlight như hình sau : ( cho ngay hàng hoặc có thể hơn xíu tùy ý thích
2. sau đó chị vào : Effect -> Amplify và ở đây ..như phần trên, ở đây mình đã cho trừ là nhỏ lại hén chị, bi giờ mình cho nó lớn hơn nên chị cho số 10 chẳng hạn

Chị nhìn vào khung đỏ sau , sau khi em ampify thì nó bự hơn 1 xíu .... Và rồi, để cho bản nhạc không đang lớn lại qua nhỏ 1 cách kỳ cục thì mình làm cách sau nghen chị, truớc hết chị cũng highlight như phần em đóng khung đỏ.

Sau khi chị đã highligt như phần trên em nói, rồi chị vào : Effect -> Cross Fade Out

 

Sau khi chị click vào cái " Cross Fade Out " thì nó giống như hình sau.(khúc nhạc dạo sẽ từ từ nhỏ lại theo độ giảm của nó .

 

Và ở phần cuối cũng vậy, nếu muốn khúc nhạc từ từ cao lên chị cũng làm tương tự, trước hết highlight đoạn cuối, rồi vào Effect - Amplify , xong chị nhớ là giữ giống số của khúc nhạc đầu là 10 ..(em dùng số 10, nhưng chị có thể dùng số lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy ý thích ), rồi chị cũng vào Effect để tìm cái "Cross Fade Out " hay "Cross Fade In " , 2 cái chức năng này giống nhau nhưng 1 cái mà phần em để hình tam giác thì nó quay vô, cái thì quay ra ,,.chị tùy ý thích mà chỉnh sửa hén

|phần 1 | phần 3|