Nhạc Sĩ:
Vũ Quang Trung
Trình Bày:
Thu Minh
Giọt mưa mùa xuân

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời nhạc:dactrung
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Giọt mưa mùa xuân"