Nhạc Sĩ:
Quốc Dũng
Trình Bày:
Hương Lan
Bài Ca Dao Đầu Đời

Nhạc Trẻ - Tình yêu
http://stream32.gonct.info/ae614ef37fed14be2a78f623cfbe921f/4eda8f68/NhacCuaTui173/bai%20ca%20dao%20dau%20doi%20-%20huong%20lan%20%5Bnct%2087634490978176340000%5D.mp3

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bài Ca Dao Đầu Đời"