Nhạc Sĩ:
Võ Tá Hân
Trình Bày:
Gia Huy
Mẹ Là Phật

Tân Nhạc - Nhạc xuân


Mẹ cho ta một tình yêu thương,    
mẹ cho ta một mùi thanh hương,
con tim mẹ truyền đạt tất cả,
mẹ dạy rằng yêu thương quê hương.

Tình của mẹ vời vợi trời cao,
tâm của mẹ như vâng trăng sao,
đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng,
bàn tay mẹ cứu vớt thương đau.

Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân,
mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần,
mẹ là nước nước nguồn vô tận,
cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng)

Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người,
con nhiếp tâm khấn chúc vạn lời,
mẹ là Phật là Phật hằng hữu,
cho cuộc đời con mãi thắm tươi.

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 20 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Mẹ Là Phật"