System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Như Bản Tình Xuân của Thi sĩ: jacaranda - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
jacaranda

Như Bản Tình XuânNhư bản tình Xuân mãi dạt dào
Đưa hồn thoáng nhẹ theo Mây cao
Nhởn nhơ làn gió Xuân lay lắt
Để Nắng Xuân tô chiếc má đào


Thánh thót ai đàn khúc tình vương
Giọng ngâm khe khẽ rơi giữa vườn
Xuân tươi Nắng nhẹ ... vàng hoa Cúc
Mai Đào lấp lánh vạn yêu thương


Xuân đi năm tháng Xuân lại về
Chạnh hồn lữ khách nỗi nhớ quê
Tiếng đàn Xuân vọng theo chiều tím
Nghe như hạnh phúc Xuân tràn trề


Ơi tà áo trắng chiếc eo thon
Gửi gấm tình quê dạ nước non
Chờ nhau vương vấn tình mấy thuở
Tim còn đỏ thẳm một màu son

 

Được bạn: HB 04.02.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Như Bản Tình Xuân"