Nhạc Sĩ:
Cao Huy Hoàng
Trình Bày:
Như Mai
Định Nghĩa Tình Yêu

Thánh ca - Tình yêu
(1) Yêu là chết đi là đóng đinh
là biết hy sinh cho người mình yêu.
Yêu không là ngó nhau
nhưng là ngước cao cùng nhìn về bến mai sau.
Yêu xin đừng dối gian xin đừng trái ngang
dù lắm lo toan xin đừng ly tan.
Yêu ta cùng ngước cao, dẫu ngàn khổ đau
một lần xin hứa trọn đời thủy chung.
ĐK: Hãy yêu như Giê-su
chết đi cho dương gian
đóng đinh cho người mình yêu mến.
Hãy Yêu trong an vui
thủy chung trong đau thương
sống trong cuộc đời đầy mến yêu.
(2) Khi ngày tháng qua vẫn thiết tha
dù lắm xót xa xin tình bao la.
Nhưng khi ngày tối đen, khi đời tối đen
bằng tình yêu mến, mến yêu.
Xin cho tình sáng lên, cho đời nắng lên
ngày tháng ấm êm khi đời buồn tênh.
Yêu, ta cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau
một lần xin hứa trọn đời thủy chung.
(Hát lại ĐK)
(Hát lại 1, ĐK)

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 6 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Định Nghĩa Tình Yêu"