Nhạc Sĩ:
Cao Huy Hoàng
Trình Bày:
Nhật Huy
Xin Định Nghĩa Tình Yêu

Thánh ca - Tình yêu
(Yêu, mãi yêu vẫn cứ yêu
Tôi mãi vẫn yêu
Yêu, mãi yêu vẫn cứ yêu
Tôi mãi vẫn yêu)
1. Yêu là chết đi là đóng đinh
Là biết hy sinh cho người mình yêu
Yêu không là ngó nhau
Nhưng là ngước cao cùng nhìn về bến mai sau
Yêu xin đừng dối gian xin đừng trái ngang
Dù lắm lo toan xin đừng ly tan
Yêu ta cùng ngước cao, dẫu ngàn khổ đau
Một lần xin hứa trọn đời thủy chung
ĐK: Hãy yêu như Giê-su (hãy yêu)
Chết đi cho dương gian (hãy yêu)
Đóng đinh cho người mình yêu mến
(người mình yêu mến)
Hãy Yêu trong an vui
Thủy chung trong đau thương
Sống trong cuộc đời đầy mến yêu
2. Khi ngày tháng qua vẫn thiết tha
Dù lắm xót xa xin tình bao la
Nhưng khi ngày tối đen, khi đời tối đen
Bằng tình yêu mến, mến yêu
Xin cho tình sáng lên, cho đời nắng lên
Ngày tháng ấm êm khi đời buồn tênh
Yêu, ta cùng ngước cao dẫu ngàn khổ đau
Một lần xin hứa trọn đời thủy chung

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Xin Định Nghĩa Tình Yêu"