CH2

Thơ cho ngày mai.Tôi trao thơ tôi bằng nụ hôn
Hai tay ôm chặt lấy tâm hồn
Bằng con tim biết rung lên rạo rực
Chẳng vì tiền, mà tình nghĩa bị vùi chôn....
 
Tôi viết thơ tôi vào trong mây
Gửi ai thương mến tình nghĩa dầy
Hồn tôi thanh thoát quyện trong gío
Tràn tình đầy nghĩa ở quanh đây...
 
Tôi cất thơ tôi ở trong tim
Trao em biết qúy khỏi cần tìm
Không châu, không ngọc, nhưng nhan sắc
Là tình ,nhân, nghĩa, ở trong tim
 
Tôi trải lời thơ dưới nắng mai
Nắng ấm cho thơ chút trang đài
Kết keo tình nghĩa, ngày thêm chắc
Vun đắp cuộc sống cho ngày mai...
 
CH2

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Thơ cho ngày mai."