Thái Anh

Gia đình


Gia đình hai tiếng thân thương
Đi đâu cũng phải tìm đường về thôi
Gia đình như một cái nôi
Để ta yên tĩnh cuối đời ru ta
 
Ta ru ta chặng đường đời
Ru hoài một thưở đơn côi xứ người
Mưu sinh lặn lôi muôn nơi
Con tim vẫn hướng phương trời quê hương
 
Ảnh chồn con luôn đầu giường
ta nhìn ta ngắm gửi thương hàng ngày
Đời người như áng mây bay
Bay xa rồi lại quay về làm mưa
 
Hạt mưa làm dịu nắng trưa
Làm cây nẩy lộc bên bờ quê hương
Gia đinh hai tiếng thân thương
Tiếng lòng ta trọn một phương gửi về
 
Xưa đi xanh mái tóc thề
Mưu sinh nắng gió tóc thề đã phai
Cuộc đời còn rộng tháng dài
Ta về ta lại ru hoài....Ru ta !!!
 
Angola 04/11/16
Thái Anh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 7 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Gia đình"