nevermind

không đềNHỚ chỉ thêm sầu đau thế thôi
THƯƠNG yêu xin gửi áng mây trôi
BÂY chừ yêu hận không còn nữa
GIỜ những buồn vui hết xẻ đôi
XIN cỏi thanh bình tràn ký ức
TRẢ bầu nhật nguyệt ngập làn môi
LẠI quay về nẻo vô ưu bước
Thả xuống THỜI GIAN một góc đời


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 30 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "không đề"