sgecstasy

Tình thơ

Tình thơ
Tìm nhau trong cõi thơ sầu
Hai đầu nỗi nhớ nhịp cầu tri âm
Tương tư gảy khúc tình cầm
Cung thương hòa điệu sắc cầm trao duyên
Giang đầu xõa tóc muộn phiền
Cuối sông sóng gọi về miền yêu thương
Tình thơ ẩn hiện đêm trường
Giấu trong con chữ tơ vương nỗi sầu
Ngậm ngùi trời đổ mưa ngâu
Thương ai ngóng đợi bên cầu sông tương
Dấu xưa bụi đỏ con đường
Vàng phai kỷ niệm vô thường nhớ nhau
Tương lai nào biết mai sau
Thôi thì cõi tạm gởi nhau nụ cười
Mù sương gió lạnh bên trời
Niềm riêng để lại cho người trong thơ
sgecstasy

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình thơ"