Thái Anh

NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Đã khuyết rồi vầng trăng bên em
Ánh sáng vàng thau nhẹ lướt qua thềm
Sương rơi ướt đẫm vườn hoa lạnh
Chợt thấy lòng mình neo vắng thêm
 
Trăng nửa bên em khuyết thật rồi
Như con thuyền nhỏ lặng lờ trôi
Có bao nhiêu gió ,bao sao mọc
Mà chẳng phút nào hết đơn côi
 
Hỡi vầng trăng khuyết tận xa xôi
Bao đêm đơn đọc một mình trôi
Có nghe gió thoảng lời li biệt
Một chút tri ân tận cuối trời?
 
Trăng nửa bên em khuyết cuối mùa
Đông về gió khẽ lùa qua khe
Giơ tay quờ quạng tìm hơi ấm
Thương cánh vai nghiêng lạnh tứ bề
 
Đêm nay trăng hỡi đi về đâu
Mây trôi hờ hững để trăng sầu
Nỡ trách làm chi hoàng hôn lạnh
Chia nửa bên nào...Trăng cũng buồn theo
 
Hạ tuần trăng tháng sáu
31/7/2010
Thái Anh

Được bạn: vdn 17.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT"