Thái Anh

GHEN...''2''

Ta yêu anh ghen với cả thời gian
Cứ dần trôi để anh chẳng vội vàng
Hẹn giờ anh tới đi xem hội
Thời gian lững lờ...nên anh vẫn chưa sang

Ta yêu anh nên ghen cả nắng vàng
Ghen với trời chiều rực rỡ thu sang
Gió đưa thơm mát hương đưa tới
Để chàng mãi quanh đám cúc vàng

Ta yêu anh...lo duyên kiếp bẽ bàng
Một ngày nào chàng sẽ sang ngang
Trái tim ta đã trao người giữ
Nên ta ghen...Bởi lo sợ mất chàng

Được bạn: CÔ ĐƠN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "GHEN...''2''"