Thái Anh

BÊN TÌNH BÊN HIẾU


  
     (viết tặng người con gái có thực thời nay )
 
       Người buồn có nhớ ta không?

       Ta ngồi tựa cửa nỗi lòng lặng câm
       Miệng cười mà dạ âm thầm
       Nằm trong nhung lụa mà đầm lệ rơi
 
       Biết người xa chốn phương trời
       Yêu ta mà chẳng trọn đời cùng ta
       Vì sao người hỡi vì sao
       Hãy cho ta biết lẽ nào người đi
 
       Phải chăng mình phải chia li
       Bởi hai gia thất phân bì thấp cao
       Người đi trong nỗi nghẹn ngào
       Ta đây ở lại sầu hao gầy mòn
 
       Mẹ cha sao chẳng thương con
       Ép nơi quyền quý gả con làm gì
       Không yêu lấy để làm chi
       Hồn con luôn gửi , tình thì cho ai ?
 
      Giàu sang phú quý , đất đai
      Con xin đổi lấy một vài cọng rau
      Miễn rằng tình sẽ có nhau
      Còn hơn nằm cạnh kẻ giàu chẳng yêu
 
      Người ơi người có thương nhiều
      Có thương cô gái chiều chiều đợi mong
      Vì cha , vì mẹ đành lòng
      Dứt tình yêu để đền công sinh thành
 
               THÁI ANH

Được bạn: Nguyên Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BÊN TÌNH BÊN HIẾU"