Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Quang Hà
Bài Hát Cho Em Và Tôi

Tân Nhạc - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: VNthuquan
Người đăng:
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Bài Hát Cho Em Và Tôi"