Nhạc Sĩ:
Võ Tả Hân
Trình Bày:
Bảo Yến
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành
Thơ Lời: Trần Trung Đạo
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 6 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười"