Nhạc Sĩ:
Dương Thiệu Tước
Trình Bày:
Hoài Nam
Đêm Tàn Bến Ngự

Tiền Chiến - Quê Hương


Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng non nước Hương Bình!
Có những ngày xanh,
Lưu luyến bao tình,
Vương mối tơ mành!

Hàng cây soi bóng nước Hương,
Thuyền xa đậu bến Tiêu Tương
Lưu luyến thay phút say hương dịu buồn.
Nhưng thoảng nghe khúc ca Nam Bình sầu than!
Như nức nở khóc duyên bẽ bàng!

Thấp thoáng trăng mờ,
Ai than ai thở,
Đời vui chi trong sương gió
Ai nhớ thương ai!
Đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai.

Thuyền ơi đưa ta tới đâu?
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu,
Sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầu
Bèo nước gió mây đêm ngắn tình dài
Có ai nhớ, ai nơi giang đầu.

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng
Bến xưa non nước Hương Bình
Những phút tàn canh
Vương vấn bao tình,
Ai rứt sao đành.

Thuyền mơ trong khúc Nam Ai,
Đàn khuya trên sông ngân dài.
Ai luyến ai tiếc khúc ca Tần Hoài!
Ôi! vẳng nghe tiếng ai âm thầm trầm ngân
Như nhắn nhủ mối duyên thờ ơ,
Sông nước lững lờ,
Ai mong ai chờ đời vui chi trong sương gió.
Đây phút cô đơn
Ai oán cung đàn sầu vọng trần gian.
Thuyền ơi, đưa ta tới đâu!
Hồn thơ vương vấn canh thâu,
Thương tiếc chi phút bên nhau thêm sầu
Bao kiếp giang hồ ly biệt thường tình
Có ai nhớ... ai nơi Hương... Bình...

Nguồn: CDQ
Người đăng: Mercury
Vào ngày 13 tháng 1 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đêm Tàn Bến Ngự"