Nhạc Sĩ:
Trầm Tử Thiêng
Trình Bày:
Diệp Thanh Thanh
Ai Biểu Anh Làm Thinh

Tân Nhạc - Tình yêu

Ai biểu anh làm thinh
Em ngỡ anh vô tình
Ngày xưa đôi bên thật thân
Mẹ khuyên anh sang học chung
Anh viết thư thật hay
Anh viết văn rất tài
Đọc nghe rưng rưng trời mây
Ngẩn ngơ em quên học bài
Anh thấu chuyện tình ngâu
Anh biết thương hoa sầu
Lời yêu em anh để đâu
Mười trang không ghi một câu
Em nghe tím khung trời
Lỡ rồi duyên một đời
Mộng xưa tan thành khói
Vì người trót đã im hơi
Em giờ này sống kiếp chậu lồng
Anh giờ này sống kiếp bềnh bồng
Hai cuộc đời như hai bầu trời
Lỡ cuộc tình thôi tiếc trọn đời
Ai biểu anh làm thinh
Em ngỡ anh vô tình
Thành như cơn mơ mỏng manh
Ngày xuân trôi đi thật nhanh
Năm đó sau mùa chinh
Binh lửa sôi biên thùy
Ngày anh xa cô bạn cũ
Thời gian ba năm còn gì
Cây lớn cây trổ bông
Em lớn em theo chồng
Gặp chi, thương chi sầu úa
Chào nhau xa nhau là xong
Ba năm kín cơn mộng
Khi người xa một người
Lần đi như quên từ giã
Mà chờ bám biếu hư không
Em giờ này, như mây chiều tàn
Anh giờ này, như mưa ngoài ngàn
Hai cuộc đời, không chung bầu trời
Hỡi lòng nào, chót nỡ từ đầu
Hai cuộc đời, không chung bầu trời
Hỡi lòng nào, chót nỡ từ đầu

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 13 tháng 11 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ai Biểu Anh Làm Thinh"