Lá Chờ Rơi

THƠ NHUỘM MÀU TRĂNG


(thân họa Sau 100 năm còn thơ)

 

Trong ánh tơ vàng nhuộm cỏ hoa

Tình trăng vằng vặc chẳng phai nhòa

Thơ ai lắm Họa năm thành tám

Nghĩa bạn nhiều thương sáu bổ ba*

Tha thướt thơ giăng tầng nguyệt khuyết

Vấn vương tình đọng ánh trăng tà

Trăng thơ nối nhịp cầu mai trúc

Rực rở trời thơ tựa ráng pha

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THƠ NHUỘM MÀU TRĂNG"