Trần Kiêu Bạc

Bâng Khuâng Hoa Phượng Ngày HèDẫu bâng khuâng chút phượng đỏ ngày hè


Tìm đâu được màu hoa lưu luyến ấy ?


Nửa vòng địa cầu mà xa đến vậy !


Bên kia bờ, phượng hun hút xa thêm


Chắc em còn buồn thơ thẩn ngoài hiên


Gom màu lá xanh trải qua nền hoa đỏ


Để hai màu đan nhau trong nỗi nhớ


Mơ tay đan tay chút ấm góc sân trường


Lưu bút chưa trao, lời-mắt vội trao thương


Cùng e ấp niềm riêng không nói được


Lúc vạt áo ai chìm sau cửa lớp


Tiếc ngẩn ngơ lời-muốn-ngỏ-chưa-trao


Giờ mình anh lầm lũi, bên nầy bờ


Hoa nở đầy bên hành lang vào lớp


Thấy màu đỏ xanh đan nhau thân thiết


Tưởng lá xanh hoa đỏ phượng năm nào


Còn đây hoài lời-muốn-ngỏ-chưa-trao


Còn xốn xang lời-mắt buồn năm cũ


Vẫn xôn xao màu lá xanh, hoa đỏ


Một mình ra vào, tiếc ngẩn tiếc ngơ !

Được bạn: tieuphuong_loihai
NĐ:diên vỹ
Ngày:14/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bâng Khuâng Hoa Phượng Ngày Hè"