Đông Tà

Dại khờ


Lối nhỏ chiều nay vắng bóng người
Em quên hay nhớ hẹn cùng tôi
Vòm trời nắng ấm sao lạnh nhỉ
Lạ lẫm len vào trên mắt môi


Vẫn biết hồn em như sóng khơi
Dạt dào rong ruổi đến chân trời
Em yêu,em ghét rồi thương đấy
Nhưng lạ - lòng tôi nhớ chẳng vơi


Tôi hiểu rằng mình đang ước nguyện
Theo lời gió xoáy một loài hoa
Ngày mai dẫu biển không xanh nữa
Vẫn giữ trong lòng nỗi thiết tha


Như thể Ngân Hà,Ô Thước chăng
Ngưu Lang,Chức Nữ để sầu giăng
Trời ơi!..ví được tình nhân thế
Cũng thoả dù năm gặp một lần


15/04/2006
CSL

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dại khờ"