Trần Kiêu Bạc

Chút Tình Cho Nắng Tây Ninh
Câu hát cũ : " Tây Ninh nắng nung người "
Chưa nói hết tình người trong khoảng nắng
Cần tìm đâu chút sắc màu lãng mạn
Xin mời về soi nắng mới Tây Ninh
Chút nắng hồng trong tiếng hót chim xanh
Chút giọt thủy tinh trên má nàng thôn nữ
Chút nắng êm gọi tình người xa xứ
Chút nắng buồn rớt lại buổi hoàng hôn
Có ai chờ ai mắt đỏ chiều buông
Xin nắng đừng đi nhìn nhau cho rõ
Bên vạt nắng tình người như mở ngõ
Trong vạt áo còn giấu nắng tương tư
Nắng lên rồi đời đã thật từ mơ
Nếu có nắng nung người như câu hát
Xin hiểu Tây Ninh không mơ mà có thật
Nắng nung tình người đậm mãi tin yêu

( 3/18/05)

     
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chút Tình Cho Nắng Tây Ninh"