Sương Anh

Về Nguồn


Từ nơi nào em đến?
Hiện diện cõi hồng trần
Và để lại thương mến
Cho người thân, thế nhân

Từ đâu em đến vội?
Rồi theo mùa lá vàng
Trở về với cát bụi
Xa rời cõi dương gian

Lòng người đương thống khổ
Ngổn ngang những lo toan
Âm thanh tiếng nức nở
Theo suối lệ tuôn tràn.

Từ Cô-vit xuất hiện
Gieo rắc những buồn đau
Đem đến nhiều oan nghiệt
Bao linh hồn khổ sầu

Biết làm gì đây nhỉ?!
Ngày tháng đuổi bắt nhau
Thời gian đâu dừng lại
Bốn mùa vẫn thay màu

Thôi thì... vỗ giấc vào mơ
Đang tâm nhắm mắt... thờ ơ với đời
Nghiêng hồn trút giọt sầu rơi
Như là chiếc lá buông lơi... về nguồn.

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 11 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Về Nguồn"