Đặng Quang Chính

Lễ nghĩa trường xưa


Cái ngày xa ấy đâu còn nữa
Đi học đến trường để gặp cô
Thưa cô mẹ muốn con về sớm
Bắt cá bắt cua phụ gia đình ...!
 
Đi học đến trường bữa đói no
Quần áo cứ vá chằng vá chịt
Chân không mang dép cứ lội mưa
Quần đùi đi học nhưng vui lắm …!
 
Nghịch ngợm không e sợ lấm quần
Ngòi bút lá tre rèn chữ tốt
Mực bình hai đứa chấm chung nhau
Trường quê vách lỗ loang từng chổ
 
Vệ sinh tìm nơi vắng mà tè
Phòng đó dành thầy, cô đặc biệt
Nghe thân thương quá "Dạ ... thưa cô"
Ấm lòng con trẻ "Con nhớ nhé..."
 
Thầy cô ngày ấy đâu còn nữa
Kẻ đã đi xa kẻ xế chiều
Học trò giờ đã con đàn, đống
Lễ nghĩa khi xưa nhớ lại buồn ...!
 
 
Đặng Quang Chính

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 11 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Lễ nghĩa trường xưa"