Đặng Quang Chính

Cô gái gùi hoa


Ôi!... cô em xí xọn
Đi đường xa lối mòn
Trong chốn núi non cao
Nghe gió thổi lao xao

Các bạn trên non cao
Cuộc sống khổ làm sao
Đi gùi hoa cho khách
Độ nhật sống từng ngày

Tôi khách đi đường xa
Thăm cảnh nước non nhà
Thấy tình quê mặn mà
Càng lên cao càng thắm

Các em gái gùi hoa
Mặt hồn nhiên vô tư
Trông dịu dàng, bẽn lẽn
Trong y phục thô sơ

Tôi nhớ đến năm nào
Cũng tại chốn nơi này
Gặp một người con gái
Trông đáng yêu làm sao ...!

Giờ ... nghe nói đi xa
Thôi làm kẻ gùi hoa
Gánh việc nhà cho chồng
Biết có nhớ đến ta ...?!

Đặng Quang Chính
31.12.2020
09:09

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Cô gái gùi hoa"