lanh.ktq

ƯớcThánh đường… chuông vọng, vang ngân…
Thời gian, nỗi nhớ - vẫn chầm chậm, trôi
Cách ngăn hai nửa khoảng trời
Buốt đôi tim… giá, giữa tôi và người
 
Thánh đường, côi cút lẻ loi
Lệ tha, viễn xứ… dòng đời phân vân
Lạc âm… hay vẫn nốt trầm…?
Vô hồn khúc lễ, tủi thân phận này
 
Giáng sinh, ước một vòng tay
Tròn no khao khát cuối ngày… Chúa ơi…!
 
lanh.ktq

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Ước"