Diệp Thanh

Tiễn Mẹ


Lá rơi rơi cuối mùa
Bùi ngùi hạt mưa sa
Mây trời giăng xam xám
Không gian buông nhạt nhòa
 
Nén nhang thơm con thắp
Tiễn Mẹ ngày cuối Thu
Ngọn nến vàng ấm áp
Lời kinh niệm như ru
 
Mẹ về nơi cõi Phật
Buông xả bao ưu phiền
Nợ trần gian rũ sạch
Xa dần những truân chuyên
 
Ta bà là cõi tạm
Cực lạc trời Tây Thiên
Con thành tâm khấn nguyện
Mẹ về Miền An Nhiên
 
 
Diệp Thanh
13.12.2020

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Mẹ"