Sương Anh

Những Bàn Tay VàngTrong cơn nước lũ của miền Trung
Cần lắm ai ơi những tấm lòng
Kẻ ít người nhiều mong cứu trợ
Tịnh tài phẩm vật tỏ tình chung

Cầu mong quà tặng được liền tay
Cứu giúp dân qua lũ lụt này
Mong chính quyền không làm khó dễ
Thiện nhân cứu trợ_ Mừng lắm thay!!!


Tình thương đâu kể chi xa gần
Kinh tụng hướng về những nạn nhân
Người sống bình an qua khổ ách
Kẻ vừa quá vãng hồn thanh nhàn

***
Nam Mô Chư Phật độ trì
Đồng bào lũ lụt qua bi khốn này
Dân nghèo cần những bàn tay
Cưu mang giúp đỡ để xây lại đời
Cửa nhà đều bị cuốn trôi
Muốn tái xây dựng - Khó ôi, muôn trùng!
Chúng ta cứu trợ miền Trung
Mỗi người một ít cộng chung thành nhiều.

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Những Bàn Tay Vàng"