Đuyên Hồng

NẾU...Nếu sẽ biết đường đời chia đôi ngả
Rơm bén rồi xin cháy hết! Buồn chi
Vần thơ đẹp điệu cười sao êm quá
Uống một lần say mãi đố rời đi

Nếu biết được chẳng hẹn thề chi cả
Ngã ba đường tay nuối tiếc rời tay
Anh nhặt lại mảnh tình rơi lạnh giá
Em xa rồi ký ức mãi còn đây

Nếu biết được tình thơ như mộng mị
Vần thơ hồng ta chia sẻ thêm đau
Anh chẳng dám đề thơ làm thi sĩ
Cuộn lòng mình trăn trở hết đêm thâu

Nếu hạ đó cơn mưa không vội vã
Anh chẳng buồn vì em đứng trong mưa
Con tim nhỏ bỗng nhào lên nhắc nhở
Hai đứa về đường ngắn một chiếc ô!

Nếu chẳng có ngày tàn thu đông lạnh
Em nặng lòng bước lên chiếc xe hoa
Anh đứng mãi giữa chiều thu hóa đá
Đóa cúc vàng vài cánh sót bay xa!

6 October 2020
Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "NẾU..."