lanh.ktq

Đêm Yêu Đương


Đêm hờ hững, ký ức trôi
Em dòng sông lở, anh bồi tháng năm
Tròn căng khao khát giữa rằm
Nén kìm, thỏa một giấc thẳm thẳm. Vùi…
 
Đêm rờ rẫm mảnh trăng côi
Ơn người từ phía xa vời vợi xa
Lần thương, tìm nhớ ngọc ngà
Nghiêng bầu cạn dốc cho ta, một lần
 
Đêm mị lực chẳng phân vân
Cuồng hoan ngọt nhạt, những thầm thĩ trao
Vườn yêu mở lối mê đào…
Hiền ngoan, duyên nợ, thanh tao… Bỏ rồi…
 
Đêm xúi giục, chỉ người thôi
Tình ơi! Em, nữa… bung chồi, nở hoa
Bùng lên cám dỗ thật thà
Một đời người được sinh ra, mấy lần…?
 
Đêm nay lạnh, bóng trăng tà
Dòng sông viễn xứ, nơi xa cuộn về…
 
lanh.ktq

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Đêm Yêu Đương"