diệp thanh

Ừ Mùa Thu đã Tới


bao lá vàng rơi rơi
ngổn ngang nằm muôn lối
ừ mùa thu đã tới
lành lạnh một góc trời

mây chiều nay biếng trôi
gió đâu về lạnh cóng
trời chợt mưa chợt nắng
bốn mùa mãi xoay vần

con phố nhỏ quẩn quanh
hoa nắng đà rơi mất
lối đi về hiu hắt
bên nhịp sống cũ mèm

trong mảnh nhớ của đêm
mơ chút gì rất thật
xa giá rét mùa thu
xa nỗi buồn vừa nhặt

(thơ nén một tiếng than
cố ghìm một âm chán
quá nhiều điều bất mãn
có nói cũng hoàn không...)


diệp thanh
05.10.2020


 

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Ừ Mùa Thu đã Tới"