Anh Tú

Lá Thu


Tháng mười rõ dáng thu yêu
Đậu trên cánh lá diễm kiều thanh tao
Ngõ hồn dợn sóng lao xao
Niềm vui trở lại ngọt ngào bao lâu?
 
Bâng khuâng khoảnh khắc theo sau
Ba tháng em lại úa màu chia ly
Cuốn theo dòng chảy đến, đi
Vô thường có biết là gì....hởi thu?
 
Khi rực rỡ lúc âm u
 Bình tâm thanh thản nhàn du bước trần!
 
Anh Tú
September 29, 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Lá Thu"