Cố Quận

Người Thu Xưa


Người thu xưa! Áo tà thu lụa tím
Ngạt ngào hương ngự chiếm nét thơ mềm
Vạt ngất ngây vần chữ nhớ từng đêm
Heo may cuốn lá rụng thềm sân trước

Người thu xưa! Tóc dài lưng tha thướt
Nửa nào bay sợi mượt óng đen màu
Nửa nào nghiêng bờ ngực nối vai sau
Chiều ngang lối lặng nhìn nhau bước vội

Người thu ơi! Tiếc gì xưa chẳng nói
Tình thơ ta ngày mòn mỏi mong chờ
Tình thơ ta năm tháng nỗi niềm mơ
Em sẽ đáp tình thơ ta họa tiếng

Người thu ơi! Không lần chân đưa tiễn
Ngày em đi hoài niệm áo xưa tà
Ngày em đi là vĩnh viễn mù xa
Thơ ta ý tình thơ đà lạc tấu

Người thu xưa! Nay về đâu mất dấu
Tình thơ ta hứng ngẫu tiết âm buồn
Lụa mềm phai màu sắc tím chiều buông
Hương áo cũ giờ hương muôn dặm gió

Thơ tình ta! Sầu từng thu lá đỏ

Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Người Thu Xưa"