Tú_Yên

Mùa Thu


Mùa Thu  hoa Cúc nở
Vàng ruộm sân nhà em
Có người ngang qua đó
Giả vờ...dừng lại – xem...

Em ngồi bên song cửa
Bất chợt cười vu vơ
Có điều chi rất lạ
Êm đềm – như là thơ.

Nếu một ngày người hỏi
Mùa Thu – em nghĩ gì?
Chắc là em sẽ nói
Thu dịu dàng quá đi.
...

Mùa Thu – hoa Cúc nở
Gió nhớ ai thì thầm
Mưa vì đâu tí tách
Em mơ...điều trăm năm.

Tú_Yên
(27-09-2020)

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mùa Thu"