Đuyên Hồng

Nhớ Quê


Đàn cò sải cánh đồng xa
Con trâu thả bước ngôi nhà khói lên
Quê mình như lạ như quen
Tha hương ước bữa ngồi bên đường làng!
 
Trăng non vàng giữa giang san
Hoa sen trắng cả ao làng đầm quê
Tháng ba chim quốc gọi hè
Con đường lửa phượng lập lòe trổ hoa
 
Áo em tím sắc hoa cà
Một chiều gió nổi mưa sà. Bỗng dưng
Thương sao áo ướt giữa đường
Vô tình lộ cả cái lưng ong tròn…  
 
Nhà nàng cách đoạn bờ mương
Rồi hôm trăng mọc vẫn thường hay ra…
 
Bao năm ròng rã đi xa
Má hường lỗi hẹn gốc đa có già?
18 August 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Quê"