RĐinh

Tìm Lại Tuổi Thơ


Ngày xưa tuổi còn bé xíu
Tung-tăng phố thị miền quê
Bên sông cạnh lũy tre làng
Cùng bạn dạo bước chân hoang
 
Vui chơi một thời thơ ấu
Sự thế chuyện đời vô-tư
Cuộc đời trắng như tờ giấy
Chẳng vương cát bụi ưu sầu
 
Thế rồi thời-gian qua mau
Phong sương áo đã bạc màu
Nhọc-nhằn nếm đủ gian-lao
Mái đầu tóc trở trắng phau
 
Nay lang-thang chốn xa-xôi
Quê hương cách biệt phương trời
Bạn cũ thưa dần bóng khuất
Bạn xa phương trời khó gặp
 
Nhớ về thời xưa bé nhỏ
Tìm lại chốn cũ thơ-ngây
Thời-gian cứ như dòng chảy
Biền-biệt năm tháng những ngày
 
RĐinh

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tìm Lại Tuổi Thơ"