ViVi

Vịnh hè lìa xứ


Cảnh vắng trưa hè vạt nắng bay
Trời xanh mây lộng đẹp phương này
Ven rừng chim hót đời nhân ái
Góc bể sóng ru mộng điệp say
Tựa gốc trí minh sầu Quốc mạt
Vịn cành tâm thức xót Gia đày
Dạo vườn lìa xứ trí, bi, dũng
Ngẫm nghĩ ven đời vay nợ vay !

Vivi
Norway 24.8/2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Vịnh hè lìa xứ"