ViVi

Tiếng thơ Non Nước


Nước non non nước nước Non
Nước đi biền biệt, Non mòn rũ trông !

Tấm áo vàng, Mẹ dày công
Mấy mươi thu rũ, vun trồng dựng xây
Thịt xương con cháu chất đầy
Trên thân áo lụa dựng đời yêu thương

Ba sợi tơ, chung một đường
Dệt thành tấm áo, thiên vương ngọt ngào
Màu vàng tỏa ngát hương trao
Núi sông xanh biếc, dạt dào tình yêu

Thu thuở đó, gió đổi chiều
Kéo ngàn mây bạc, dập dìu bể dâu
Lá xanh chuốt lấy u sầu
Lá vàng thanh thản nhuộm mầu bi ai

Trầm tư tấm áo Mẹ cài
Tơ vàng thêu dệt hình hài sử tri
Dẫu cho chỉ rối hàn vi
Tiếng thơ chữ "S" đậm tình Nước Non !

Vivi
Norway 27.7/2020


 

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tiếng thơ Non Nước"