Nguyễn Chu

Đông về cho dạ nở hoa,Lâu rồi trời lại mưa dầm
hoa xương rồng nở tần ngần trong mưa,
 
Phương người đã lạnh hay chưa,
biết em thèm chút gió mưa gọi là,
Đông về, cho dạ nở hoa,
cho cà phê sáng có ta có mình,
 
Thủy tiên đã ủ trong bình,
mong sao nhú nụ biếc xinh dâng người,
đợi mùa chi bấy, mùa ơi,
hãy mang lạnh tới cuối trời giúp ta ...
Đông 2019

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Đông về cho dạ nở hoa,"