nguyenngoat

Nhân Lễ Vu Lan Ngẫm Sự Đời" Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày"
( ca dao)
Câu ca dao xưa sao quá hợp với ngày nay
Những đứa con bất hiếu cứ đầy ra vậy?
Cha mẹ tuổi cao biết ai đâu trông cậy
Con ngoảnh mặt đi xem :"gánh nặng gia đình"
Già yếu ,ốm đau con thăm hỏi cầm chừng
Hay bỏ mặc với lý do "bận việc"...!
Sống cô đơn mỏi mòn cho đến chết
Con làm đám tang to gõ mõ lớn tế " ruồi"...
Biết đâu rằng hồn cha mẹ ngậm ngùi 
Hay Trời Phật trông thế nhân đau đớn
Ngày giỗ mẹ cha con cố làm cho thật lớn
Để khoe danh rằng "chí hiếu"trọn tình
Xây mồ mả thật sang để quảng cáo cho mình
Làm tổn thương vong linh người chín suối
Các bạn ơi! cuộc đời trông ngắn ngủi
Sắc sắc không không giữa nhân thế vô thường
Biết trần ai là lắm chuyện khó lường
Ta hãy cố đắp bồi thêm chữ HIẾU
-Mùa Vu Lan 2019
ngng

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nhân Lễ Vu Lan Ngẫm Sự Đời"