Nguyên Thạch

Ông Ðồ Ở Phố Bolsa


45 năm về trước
Dâu bể cuộc đổi đời
Cùng đoàn người di tản
Bẻ súng bỏ cuộc chơi.

Như nghìn trùng vĩnh biệt
Không hẹn chuyến trở về
Thân bôn ba viễn xứ
Hồn gởi lại trời quê

Lang thang nơi góc phố
Ðời chẳng biết về đâu
Tâm tư luôn vang vọng
Bão tố dậy bể sầu...

Thấy ông ngồi một xó
Nỗi niềm nào ai hay
Chôn nỗi buồn nơi đây
Theo những chiều mưa bay

Bolsa không mai nở
Nhưng có dáng ông Ðồ
Ngõ hồn ông sầu đắng
Chìm vào cõi hư vô

Ông Ðồ nay già lắm
Sau năm tháng mong chờ
Ðôi khi ông lẩm cẩm
Như người sống trong mơ.

Nhiều khi ông chợt khóc
Sóng dậy chuỗi nhớ thương
Mắt nhìn về biển Thái
Gởi nỗi buồn Quê Hương.


Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Ông Ðồ Ở Phố Bolsa"