Đuyên Hồng

Nghĩa Tình Đôi Dép


Lần đầu tiên anh nghĩ về nhau
Cũng là lúc ngẫm chuyện tình đôi dép
Trên thế giới cao sang nào tả hết
Dễ gì so đôi dép của thường nhân!
 
Là một đôi vững chãi giữa hai chân
Khi gió bụi lúc mưa vần chẳng đổi
Những nẻo đường ngược xuôi trưa tối
Hai đứa mình chưa một chút phân vân
 
Cũng có lần chân lạc bước thấp cao
Những bi ai giữa cuộc đời chà đạp
Vinh hay nhục chẳng đi cùng kẻ khác
Số của mình nào đổi vẫn chung nhau
 
Nếu có ngày một chiếc chẳng ai đi
Mọi bước đời cũng trở nên khập khiễng
Vui chi nữa chẳng còn người khuya sớm
Đi thêm gì khi thiếu nửa bên kia
 
Đã từ lâu cuộc sống chẳng chia lìa
Lúc phải trái ta mình đâu để dạ
Rồi những lần sau mỗi khi vấp ngã
Hai đứa nhìn lật lã dậy mà đi
 
Đã cùng nhau sẻ gánh chia lòng
Kể chi lời thế nhân câu trái phải
Giữa dâu bể chỉ tình yêu còn lại
Khi đôi mình đã nguyện bước đi chung
 
Chuyện đời thường hai mảnh ghép song song
Nhưng sẽ hết nếu bên kia bị đứt
Sẽ chẳng gì nếu chỉ là một chiếc
Nửa bên này đâu có bước đi thêm!
 
23 June 2020Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nghĩa Tình Đôi Dép"