Tú_Yên

Hỏi…


Hỏi người nơi ấy có bình an
Thu đã về chưa – lá có vàng
Có còn nhớ những vần thơ cũ
Có đợi Đông tàn – Xuân mới sang?

Hỏi người nơi ấy có còn thơ
Gói ghém hoài mong lẫn nỗi chờ
Mười năm rồi sẽ mười năm nữa
Chắc cũng quên dần cả ước mơ?

Ước mơ ngày ấy chẳng tròn nguyên
Như biển nghìn năm vắng bóng thuyền
Thuyền đi xa khuất
Thuyền đi mất
Để lòng biển rộng cứ cô miên!


Xuân, Hạ, Thu rồi Đông quẩn quanh
Thời gian nào có thể riêng dành
Làm sao níu được ngàn con sóng
Cũng chẳng mong gì lá mãi xanh?!

Chuyện của mười năm nay đã xa
Ký ức mong manh chắc cũng nhòa
Mai nầy nếu nhớ thì xin hãy…
Xem đấy như là mộng thoáng qua.


Mong người nơi ấy trí hân hoan
Thu sớm trôi mau – Phúc ngập tràn
Đông tàn, Xuân đến – nhiều may mắn
Năm rồi năm nữa mãi an khang.

Tú_Yên
(10-07-2020)

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Hỏi…"