Đuyên Hồng

Chợ Quê


Con gà thúng gạo mớ rau
Quê mình chợ đã từ lâu thế rồi
Lá trầu nải chuối bình vôi
Mỗi ngày một buổi mong trời đừng mưa
 
Người thì mủng lạc thúng ngô
Người thì cân nếp cải ngò hành tăm
Năm tròn họp đủ cả năm
Gái ngoan thương mẹ cũng chăm mua quà
 
Tết về thêm kẹo thêm hoa
Có thêm áo mới muôn nhà đều vui
Chợ quê rộn tiếng nói cười
Trưa ba mươi tết chợ thời vẫn đông…
 
Xa quê đã chục năm ròng
Mỗi lần qua chợ thấy lòng hư hao
Tuổi thơ người bạn năm nao
Có về chợ cũ sà vào hàng kem…    
3  August 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chợ Quê"