Đuyên Hồng

Ngọn Đèn Tháng BảyCuộc chiến hai miền đất nước
Ông đi chưa bước trở về
Biên giới chống Tàu xâm lược
Cha còn nạng chống chân đi

Bà đành một thời ở vậy
Nuôi con đâu biết xuân thì
Mẹ đã qua thời con gái
Diu cha chẳng thở than chi!

Cày bừa theo đuôi trâu bước
Lúa khoai mùa được mùa không
Cha ngồi đệm đàn ao ước
Sống thời vai gánh non sông!

Bạn cha người không về nữa
Bạn ông mộ có như không
Mỗi năm một lần Giỗ Tổng
Rượu tưới nặng tình non sông…

Bà nằm lạnh lùng không bạn
Mắt mẹ hằn thêm nỗi lòng
Mỗi năm đến ngày tháng Bảy
Cha ngồi ngắm ngọn đèn trông!
25 July 2020Đuyên Hồng

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Ngọn Đèn Tháng Bảy"