Sương Anh

Rồi Ta Cũng Thế!!!
 


Nghe tin người bạn học cùng lớp bệnh ngày càng trở nên nặng và có thể... Một thoáng bâng khuâng nghĩ về kiếp nhân sinh ở trần đời.

Trong cuộc sống ai cũng đều nếm trải
Những vui buồn, hạnh phúc và khổ đau
Dòng thời gian như nước chảy chân cầu
Chầm chậm đẩy từng phận đời miên viễn

Đã vô thường đâu thể nào bất biến
Cõi phù vân nào có thật bao giờ
Cảnh trần gian làm sao được như mơ
Nên chấp nhận khi không tròn mộng ước

Ai cũng muốn mình luôn luôn có được
Cuộc sống bình an tự tại như mong
Nhưng giữa trần đời vì chữ Có - Không
Đã khiến con người lòng luôn sầu khổ

Trời đã bày biết bao là thách đố
Giữa cuộc đời ô trược nhiễu nhương
Ta nhỏ bé quá trước những vô thường
Đành chấp nhận buông xuôi_ Lòng thanh thản!

Người sẽ già nua theo từng ngày tháng
Như chiếc lá vàng cằn cỗi rụng rơi
Là kiếp nhân sinh ở chốn trần đời
Mấy ai tránh khỏi_ Rồi ta cũng thế!!!

17.05.2020
Sương Anh


 


 

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Rồi Ta Cũng Thế!!!"