Song Nhi

Sống Tốt Trời Sẽ An Bày


Có đôi lần đã định
Lấy móng vuốt bén nhọn
Cào...cho kẻ đối địch
Manh giáp cũng chẳng còn

Dụng mưu bày quỷ kế
Trả miếng người hiểm sâu
Chợt nghĩ mình như thế
Có khác gì họ đâu

Không phải ngu khờ ngốc
Hay nhu nhược cho qua
Tại do mình đang học
" Tha được thì cứ tha "

Luật nhân quả cao vời
Chẳng bỏ sót một ai
Ừ thôi mình cứ đợi
Nhìn báo ứng ngày mai

Đời căn bản là bạc
Quen dối trá gạt lường
Nhưng xưa giờ cái ác
Chẳng thẳng nổi thiện lương

Cười bao dung rộng lượng
Trước thị phi đảo điên
Tâm mình mới được hưởng
Niềm hạnh phúc an nhiên

Chẳng cần phải thề thốt
Hứa hiền lương thẳng ngay
Chỉ cần mình sống tốt
Trời cao sẽ an bày

Song Nhi


Aug 10, 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Sống Tốt Trời Sẽ An Bày"