TRẦN KIÊU BẠC

RƯỢU CẦN và TRĂNG PHỐ NÚI


Không chờ ngọn gió mùa Thu
Trăng quen đã xuống Pleiku đêm nầy
Đêm chưa kịp tỉnh trăng say
Trăng mang nỗi nhớ đổ đầy Buôn xa
Trăng đêm nay bỗng thật thà
Vô tư rót nhớ tuôn qua rượu cần
Khách ơi đừng vội quay chân
Rượu chưa vơi ché còn gần nhau lâu
Khách ơi đừng vội đi đâu
Rượu cần cho nhớ trăng sầu cho thương
Buôn đêm khoác áo mù sương
Đêm không bụi đỏ đêm còn lửa reo
Nhìn qua Phố núi cheo leo
Trăng vừa đi mất mang theo rượu mời
Rượu cần ơi! Rượu cần ơi!
Rượu không trăng cũng nhớ người Pleiku .


TRẦN KIÊU BẠC 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "RƯỢU CẦN và TRĂNG PHỐ NÚI"