Thiên Than Mu Nau

XUÂN CỦA TÔIThế gian rộn rã đón Xuân
Còn tôi thờ thẫn mong Xuân đừng về
Sáng mùng một tết lặng nghe
Người người chúc tết mà xe thắt lòng
Nhà ai pháo đỏ rượu nồng
Nhà tôi chỉ mỗi căn phòng lạnh căm
Chẳng đèn nến chẳng hương trầm
Thiếu dưa thiếu mứt đầu năm làm quà
Nửa phần thế kỷ xa nhà
Mỗi lần Xuân đến xót xa nghẹn ngào
Nắng luồn qua cửa xanh xao
Nhìn quanh tự hỏi đâu đào đâu mai.
 
TTMN

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "XUÂN CỦA TÔI"