PEARL

XUÂN - NGHÈO


Nghe trong hơi gió thì thào
Búp, chồi thở - hàng cây cao nghiêng mình.
Đôi chim tíu tít giao tình
Nắng xuyên kẻ lá - In hình khoảng không.

 


Lạnh lùng sương thoảng se Đông
Vàng Mai mấy độ bung bông nở xoè.
Trẻ thơ khoác áo mới - khoe
Người già tất bật - đường xe nối dài.

Đêm nằm chờ sáng quắt quay
Lo xa, nghĩ ngợi hết ngày bình yên.
Đa đoan lòng bỗng buồn thêm
Tết đến - giá cả bên thềm gia tăng.

Chờ Xuân - trăm mối lo dần
Biết rằng cần kiệm muôn phần tốt hơn.
Nhưng sao vẫn thấy bồn chồn
Tết này có được dập dồn niềm vui.

Suy đi nghĩ lại bùi ngùi
Bao Mùa xuân đến, Xuân lui - vẫn nghèo.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "XUÂN - NGHÈO"